Khách sạn

 

Online Booking.com  
 
Quý khách đặt khách sạn xin liên lạc trực tiếp với hãng chúng tôi để có giá ưu đãi.
 
Quý khách cũng có thể tự xem trực tiếp trong hệ thống đặt phòng chúng tôi theo trang web như sau: http://www.booking.com/index.html?aid=317953
 
Nếu đặt qua hệ thống trên mạng, quý khách trả tiền bằng thẻ tín dụng ( creditcard) nếu có vấn đề , thì xin liên lạc và cho biết ưu tiên chọn loại khách sạn nào, để sau đó chúng tôi báo lại.
 
Thành thật cám ơn.